Фізіологія рослин з основами мікробіології С. Д. Петренко, О. В. Петренко

Категорія: 

Запропонований курс фізіології рослин з основами мікробіології розрахований на підготовку молодших спеціалістів із спеціальності “Виробництво і переробка продукції рослинництва” в аграрних вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації. У електронному підручнику послідовно і взаємопов’язано відповідно до програми навчальної дисципліни висвітлено фізіолого-біохімічні процеси, що відбуваються у рослинному організмі протягом життєвого циклу (водообмін, мінеральне живлення, фотосинтез, дихання, синтез, перетворення і транспорт органічних речовин) і забезпечують його ріст, розвиток, формування продуктивності рослин і стійкості до несприятливих факторів навколишнього середовища та їх регулювання на рівні клітини, органа й організму в цілому. Також описано морфологію, фізіологію мікроорганізмів і рослин, використання мікроорганізмів і мікробних біопрепаратів у сільському господарстві.

Електронний підручник містить велику кількість фото і відео матеріалів, що підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу і розроблелий для студентів денної та заочної форми навчання.

Інтерактивний зміст та система посилань підвищує ефективність користування підручником на різних пристроях (Windows, Android). Для перегляду рекомендується використовувати Adobe Acrobat Reader 9 і вище. Для перегляду відео необхідне з’єднання з інтернетом.