5. Басфоліари (АДОБ)

Добрива розроблені компанією БАСФ (Німеччина) для позакореневого підживлення, що легко засвоюю­ться рослинами та застосовуються для компенсації нестачі мікро­елементів у рослинах. Характеризуються вдало підібраним скла­дом мікроелементів згідно з вимогами до різних груп культур. Хелатизовані за допомогою речовини ІДХА, що біологічно розк­ладається в ґрунті за 28 днів.
Добрива Басфоліар та АДОБ - це рідина, що не потребує зусиль при приготуванні робочого розчину (на відміну від порошків) та містять у своєму складі унікальні поверхнево-активні речовини (ПАВ). Застосовуються одночасно з пестицидами, змен­шуючи витрати на внесення. Басфоліари характеризуються швид­ким та повним засвоєнням мікроелементів рослинами (табл. 6).
 
Таблиця 6. Добрива фірми БАСФ та вміст у них макро- та мікроелементів, %
Добрива
N
Р2O5
К2O
MgO
Мn
Cu
Fe
В
Zn
Mo
S
Солюбор ДФ
 
 
 
 
 
 
 
17,5
 
 
 
Басфоліар 36 Екстра
36,3
-
-
4.3
1,35
0,27
0,03
0,03
0,01
0.007
-
Басфоліар 34
34,0
 
-
0,65
0,13
0,13
-
-
-
-
-
Басфоліар 12-4-6+ S
12,0
4,0
6,0
0,2
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,005
2,0
Басфоліар 6-12-6
6,0
12,0
6,0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,005
 
Адоб Zn
 
 
 
 
 
 
 
 
4,6
 
 
Aдоб Fе
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
1
 
Добрива виробляє Виробничо-консультаційне підприємство АДОБ Польща, за ліцензією фірми БАСФ.