K2S04, (K45-52 S45)
Цінне безхлорне калійне добриво, фізіологічно кисле (рН-4), водорозчинне. Рекомендують вносити під усі культури, особливо під чутливі до хлору. Цінне добриво для овочевих культур, для застосування у теплицях. Наявність сірки робить це добриво дуже цінним для внесення під хрестоцвіті, бобові та інші культури, що позитивно реагують на удобрення сіркою.
Придатне для підживлення у розчиненому вигляді. Позакореневе підживлення проводять з концентрацією робочого розчину 1-3 %.
Концентрація робочого розчину для фертигації: теплиці -0,01-0,05 % (0,1-0,5 кг на 1000 л води), відкритий ґрунт - 0,01-0,1 % (0,1-1 кг на 1000 л води).
Це добриво дуже дороге, що обмежує його використання.