(NH4OH), (N20)
Розчин аміаку в воді. Масова частка азоту 20,5 %. Добриво фізіологічно кисле. Азот міститься у формах вільного аміаку (NH3) і амонію (NH4OH). Вміст аміаку більший, ніж амонію. Щоб уникнути втрат азоту, найкраще вносити під оранку, або після оранки, перед сівбою озимих на глибину 10-18 см, навесні перед сівбою ярих культур і влітку для підживлення просапних.
Поверхневе внесення недопустиме, оскільки аміак швидко випаровується.