Райкати — спеціальна лінія рідких мікродобрив, які застосовуються позакоренево для стимулювання розвитку кореневої системи, вегетативних органів рослин та дозрівання плодів. До їх складу входять в збалансованому співвідношенні макро - мезо- мікроелементи, амінокислоти, полісахариди, ростові речовини та вітаміни. Добрива також рекомендується застосовувати в систе­мах крапельного поливу (фертигація), гідропоніки відкритого та закритого ґрунту.
 
"Райкат кореневий" - біостимулятор для поліпшення розвитку кореневої системи. Містить: 4% азоту загального (N), 8% фосфору (Р2O5), 3% калію (К2O), 0,1 заліза (Fe), 0,02% цинку (Zn), 0,03% бору (В), 4% вільних амінокислот, 15% полісахаридів, 0,05% цитокінінів.
 
"Райкат ростовий" - біостимулятор для поліпшення розви­тку вегетативних органів. Містить: 6% азоту загального (N), 4% фосфору (Р2O5), 3% калію (К2O), 0,1% заліза (Fe), 0,07% марганцю (Мn), 0,02% цинку (Zn), 0,03% бору (В), 0,01% міді (Сu), 0,01% молібдену (Мо), 4% амінокислот, 5% екстракту морських водоростей, 0,05% цитокінінів, 0,2%) комплекс вітамінів.
 
"Райкат плодовий" - біостимулятор для поліпшення дозрівання плодів. Містить 3% азоту загального (N), 6% калію (К2O), 0,1% заліза (Fe), 0,07% марганцю (Мn), 0,029 цинку (Zn), 0,01% молібдену (Мо), 4% амінокислот, 0,2% комплекс вітамінів. 
 
"Амінокат" - добриво з біостимулюючим моментальним ефектом, яке застосовується позакоренево для поліпшення росту та розвитку вегетативних органів сільськогосподарських культур. Містить: 10% амінокислот, 18% органічної речовини, 3% азоту загального (N), 1,8% білковий, 1,4% амідний), 1,0% фосфору (Р2O ), 1% калію(К2O). Підвищує стійкість культур до стресів, викликаних різкими коливаннями температури повітря, посухою, спекою, обробкою засобами захисту рослин та до небезпечними хворобами. Добриво також застосовується в системах крапельного поливу.