Переваги комплексних добрив

Переваги комплексних добрив наступні:
-  в одній гранулі міститься два і більше елементів мінераль­ного живлення, що забезпечує їх високу позиційну доступність рослинам;
-  висока якість грануляції: рівномірність внесення;
-  містять водорозчинні легкодоступні рослинам сполуки еле­ментів мінерального живлення;
-  концентровані, містять менше баластних сполук, можливе застосування в умовах недостатнього зволоження;
-  випускаються різних марок із широким спектром використання на всіх типах ґрунтів та для забезпечення фізіологічних особливостей різних сільськогосподарських культур;
-  забезпечують сталу врожайність, поліпшену якість і екологічність продукції, яку можна застосовувати для дитячого і дієтичного харчування; 
-  забезпечують зниження витрат на транспортування, зберігання та використання.