Сосновий шовкопряд

Російська назва: 
Шелкопряд сосновый
Латинська назва: 
Dendrolimus pini
 
Трапляється повсюдно. Пошкоджує сосну звичайну, в рідкісних випадках — інші хвойні породи.
Метелик з розмахом крил 60 – 80 мм, забарвлення передніх крил від жовтобурого до сірокоричневого; на кожному крилі три поперечні хвилясті лінії й до середини крила — невелика півмісяцева біла пляма; у спокійному стані крила складені у вигляді даху; задні крила сірі, однобарвні. Яйце до 2 мм у діаметрі, спочатку зеленувате, пізніше блискучосіре. Гусениця останнього віку завдовжки 90 – 100 мм, буруватосіра, з рідкими червонуватими волосками; на спинному боці другого й третього сегментів — темноголубі плями; уздовж спини тягнеться ряд ромбічних плям зі світлішою серединою. Лялечка завдовжки 20 – 40 мм, темнобура, у брудносірому пергаментоподібному коконі.
Зимують гусениці третього й четвертого віків у лісовій підстилці, найчастіше поблизу стовбура дерева, окремі особини переходять неглибоко у ґрунт. Навесні за температури 10 °С у місці залягання гусениці переповзають по стовбурах у крону і починають живитися молодою хвоєю, пошкоджують також травневі пагони й бруньки. Живляться у сутінкові та передсвітанкові години. За весь період розвитку одна гусениця з’їдає 20 – 35 г хвої, причому 2 – 3 г восени і 18 – 32 г навесні. Гусеницісамці проходять 6, гусеницісамки — 7 віків. Заляльковуються у першій половині червня серед хвої на гілках або на стовбурах дерев. Через 20 – 25 діб виходять метелики. Їх літ триває до середини липня. Метелики позитивно фототропічні.
Після запліднення самки відкладають яйця на хвоїнки групами по 20 – 150 штук. Плодючість — у середньому 300 яєць. Через 14 – 20 діб відроджуються гусениці, які живляться хвоєю цього року, обгризаючи хвоїнки по боках у верхівковій частині. Гусениці другого віку обгризають хвою по всій довжині. Полинявши ще раз, у жовтні гусениці переходять на зимівлю. Генерація однорічна.
Об’їдання хвої спричинює ослаблення дерев, засихання гілок і заселення їх короїдами, вусачами, златками.
Чисельність соснового шовкопряда знижують понад 60 видів паразитів і хижаків. Відкладені яйця заражають їздціяйцеїди — Telenomus verticillatus Kieffer., T. tetramomus Thomps., Trichogramma sp., гусениць і лялечок — браконіди — Apanteles ordinarius Ratz., A. liparidis Bouche, A. solitarius Ratz., Rogas esenbecki Ytg., R. geniculator Nees., Meteorus versicolor Wesm.; іхневмоніди — Apechtis capulifera Kriechb., A. rufata Gmel., Pimpla instigator L., Ipoplectis viduata Grav.; мухитахіни — Masicera silvatica Fall., M. sphingivora R.D., Sturmia inconspicua Mg., Blepharipoda scutellata R.D., Ernestia laevigata Mg., Lypha dubia Fll. та ін. Гусеницями й лялечками живляться красотіли, мурашки із роду Formica і птахи — зозуля, іволга, сойка.
У вологу погоду спостерігаються епізоотії внаслідок зараження грибними, бактеріальними та вірусними хворобами.
Заходи захисту. Приваблення в насадження і охорона комахоїдних птахів. При чисельності, що перевищує 400 – 500 гусениць на одне дерево, — обробка у ранньовесняний період біопрепаратами або інсектицидами лісової підстилки та окоренкових частин дерев.