Пестициди. Застосування дія та післядія edit

М.П. Секун, В.М. Жеребкота ін. Довідник із пестицидів. - К.: Колобіг, 2007. - 360с.

Викладено загальнівідомості про сучасні пестициди, їх виробничу, хімічну і токсиколого-гігієнічну характеристику, способи раціонального застосування та фактори, що впливають на токсичність препаратів. Наведено гігієнічну регламентацію та оцінку екологічної безпекихімічних препаратів.