Циков В.С., Матюха Л.П. Буряни: шкодочинність і система захисту

Циков В.С., Матюха Л.П. Буряни: шкодочинність і система захисту

Науково-виробниче видання.

Дніпропетровськ: Видавництво «ЕНЕМ»,

2006. – 86 с; 20 іл.

ISBN 966-8911-03-2.

В книзі на основі наукового аналізу розкрито головні причини збільшення забур’яненності чорноземів Степу. Наведено класифікацію і морфо-біологічні особливості розповсюджених і шкодочинних бур’янів.
Висвітлено основні напрямки та агротехнічні прийоми ефективного контролювання бур’янів на орних і необроблюваних землях, наведено запобіжні заходи, спрямовані на зменшення їх чисельності в посівах с.-г. культур.
Значну увагу приділено хімічним заходам захисту посіві від бур’янів. На підставі наукових досліджень визначено кращі регламенти внесення ґрунтових і післясходових гербіцидів у посівах зернових, олійних і зернобобових культур, встановлена біологічна (технічна) їх дія на бур’яни, що створюють агротип засміченості конкретного поля.
Важливим розділом книги є контролювання (моніторинг) засміченості земельних угідь господарства бур’янами.
Книга розрахована на керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, фермерів, вчених-гербологів і технологів, викладачів, студентів с.-г. вузів і технікумів.