Гербіциди. Механізм дії та практика застосування. Том 1

Є.Ю. Мордерер, Ю.Г. Мережинський. - К.:Логос, 2009. - 379с.

У книзі розглянуто механізми дії та практичні аспекти застосування гербіцидів. Теоретична частина присвячена аналізу фізіологічних процесів, які детермінують накопичення гербіцидів у сайтах дії, характеристиці механізмів фітотоксичної дії різних класів гербіцидних препаратів та методів регуляціїїх вибірної фітотоксичності, фізіологічному обгрунтуванню комплексного застосування гербіцидів.