Ґрунтова мікробіологія - Іутинська Г.О.

Навчальний посібник. — К.: Арістей, 2006. — 284 с. (Відсутні стор. 125-132).

ISBN 966-8458-95-8.Викладені основні етапи розвитку ґрунтової мікробіології, розглянуто ґрунт як середовище існування мікроорганізмів, подана характеристика біорізноманіття, структури і функціонування мікробних угруповань у природних екосистемах та антропогенно змінених ґрунтах, розглянуті кінетика і моделювання мікробних процесів у ґрунті, участь мікроорганізмів у круго обігу речовин у природі, процесах утворення ґрунтів і формування їх родю чості. Обговорюються питання біобезпеки, мікробіологічного моніторингу та охорони земель. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та практичних працівників, що спеціалізуються у галузі біології, мікробіології, екології, ґрунтознавства, землеробства.