Основи системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні - Афендулов К.П.

Київ: Урожай, 1971. – 252 с. 
Викладені основні питання застосування добрив з врахуванням природних і економічних умов України і особливостей росту і розвитку різних сільськогосподарських культур. Значне місце відведене характеристиці грунту і кліматичних умов України, шляхам впливу людини на вміст гумусу в грунті, дію і післядію органічних добрив, підвищенню їх якості і ефективності, найбільш раціональним методам визначення оптимальних доз добрив для отримання запланованих врожаїв. 
Широко представлені умови ефективного використання добрив, строки і способи внесення їх в грунт, вапнування грунтів, наукові основи розміщення органічних і мінеральних добрив в сівозміні і їх вплив на продуктивність останніх. 
Розрахована книга на спеціалістів, керівників господарств, наукових співробітників. Як посібник може бути використаний студентами аграрних вузів.