Товариство з додатковою відповідальністю

Товариство з додатковою відповідальністю - це товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають по його боргах своїми внесками до статутного фонду, а при недостат­ності цих сум додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.
Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.
 
Це є основною відмінністю товариства з додатковою відповідальністю від товариства з обмеженою відпо­відальністю. В іншому ж до товариства з додатковою відповідаль­ністю застосовуються аналогічні норми законодавства.
Органи управління товариством та його установчі документи такі ж, як і у товариства з обмеженою відповідальністю.