5.3. Застосування мікродобрив на кукурудзі

Мікроелементи.
Рослини засвоюють з ґрунту незначну частину мікроелементів, які знаходяться в рухомій легкодоступній формі, а нерухомі валові запаси мікроелементів можуть бути доступні для рослин після проходження складних мікробіологічних процесів в ґрунті з участю гумінових кислот та кореневих виділень. Тому валовий вміст мікроелементів не відображає реальної картини забезпечення рослин мікроелементами.
Рослини кукурудзи потребують для свого живлення мікроелементи. У процесі вегетації вони поглинають до 800 г/га марганцю, 350-400 г/га цинку, 70 г/га бору, 50-60 г/га міді. Дуже чутливі до нестачі цинку, середньо чутливі на нестачу бору і міді, а на лужних ґрунтах - до марганцю (табл. 6).
Цинк-бере участь у синтезі хлорофілу і вітамінів В, Р, С, впливає на процеси росту і розвитку, підвищує стійкість до несприятливих умов, зокрема приморозків. За значної нестачі цинку на рослинах можуть не зав'язуватися качани. Ознакою нестачі цинку є жовті смуги на молодих листках з обох боків жилки.
Бор позитивно впливає на цвітіння і зав'язування качанів, процеси дихання. Нестача бору спричинює гальмування росту рослин.
Мідь впливає на збільшення вмісту білка і цукру в зерні, підвищує врожайність, стійкість до ураження хворобами. Нестача міді може проявитися при внесенні великих норм азоту і фосфору, під час сухої і теплої погоди.
 
Таблиця 6- Чутливість рослин на нестачу мікроелементів*
Назва культури
Мікроелементи
 
в,
бор
Cu,
мідь
Zn,
цинк
Мп,
марганець
Fe,
залізо
Мо, молібден
Зернові
+
+++
++
++
+
+
Кукурудза
++
++
+++
++
+
+
Цукровий буряк
+++
+
+
++
+
++
Картопля
+
++
++
++
+
++
Ріпак
+++
+
+
++
+
++
Зернобобові
+++
++
++
+
+
+++
Льон
++
++
+++
+
++
+
Гречка
++
+
.++
+
+
++
Мак
+++
++
++
+
+
+
ступінь чутливості: + - низька, ++ - середня, +++ - висока
 
 

Ефективним способом забезпечення рослин мікроелементами позакореневе листкове підживлення, головним чином у фазах інтенсивного росту і розвитку, коли елементи живлення засвоюються у великих кількостях, а коренева система не завжди здатна засвоїти їх у повному обсязі до потреби. У стресових ситуаціях (посуха, низькі температури тощо) листкове підживлення є практично єдиним способом забезпечення деякими елементами живлення, особливо мікроелементами. Навіть невелика їх кількість є дуже корисною, оскільки макро- і мікроелементи містяться у легкодоступній формі і швидко проникають у рослину.