НОВІТНІ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР ВІД БУР’ЯНОВОГО УГРУПОВАННЯ НА ПЕРШИХ ЕТАПАХ РОСТУ

НОВІТНІ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР ВІД БУР’ЯНОВОГО УГРУПОВАННЯ НА ПЕРШИХ ЕТАПАХ РОСТУ

Відомо, що істотне зниження продуктивності кукурудзи, соняшнику, сої, ріпаку та інших культур через негативну дію бур’янів (за відсутності заходів контролю) у світі становить в середньому 30%. За дослідженнями багатьох науковців (Шикула, Фісюнов, Манько), на засмічених посівах сільськогосподарських культур втрачається близько 25–30% і більше врожаю. Особливо актуальною є проблема контролю сегетальної рослинності в посівах культур, що вирощуються за технологіями мінімального обробітку ґрунту та no-till, у короткоротаційних сівозмінах або у монокультурі. Важлива складова отримання високих врожаїв — захист польових культур на перших етапах росту і розвитку, без прояву фітотоксичності у разі надмірного випадання опадів (характерно для гербіцидів на основі ацетохлору) та недостатньої ефективності в умовах посушливої весни. Основою такого прогресивного інтегрованого захисту культур від бур’янів є раціональні системи землеробства, що включають застосування високоефективних ґрунтових гербіцидів, зокрема новітніх діючих речовин широкого спектра захисної дії, до яких належать препарати, які будуть представлені на ринку у 2014 році — СТЕЛС, КЕ (д. р. флурохлорідон, 250 г/л) та ТІЗЕР, КЕ (д. р. пропізохлор, 720 г/л).
Використання у препаратах новітніх діючих речовин виключає прояв резистентності та фітотоксичності. Застосування цих гербіцидів як самостійно, так і в бакових сумішах — незамінний технологічний прийом для забезпечення високоефективного захисту найважливіших культур від бур’янів, підвищення генетичної продуктивності сучасних сортів та гібридів кукурудзи, соняшнику, ріпаку. Їх застосування до сівби, під час сівби або до появи сходів багатьох ярих культур дозволяє захистити посіви культурних рослин від комплексу однорічних дводольних і злакових бур’янів без післядії препаратів та негативних наслідків у сівозміні. Ці гербіциди, розроблені корпорацією UKRAVIT, поєднують усі якісні показники особливої препаративної форми, що сприяє високій ефективності її дії на важкознищувані біологічні групи бур’янів у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Зокрема, на особливу увагу заслуговує гербіцид СТЕЛС, КЕ який на 98–99,4% контролює карантинний та важкознищуваний бур’ян — амброзію полинолисту. Застосування цих гербіцидів у бакових сумішах сприяє позитивному синергізму їх дії і високоефективно контролює бур’яни у весняний та осінній періоди вегетації. При цьому зменшується як фітотоксична дія, так і пестицидне навантаження й забруднення ґрунтів та інших сільськогосподарських об’єктів.
В умовах зональної спеціалізації господарств усіх форм власності застосування ґрунтових гербіцидів є визначальним чинником сталого і стабільного розвитку рослинництва на основі інтенсифікації вирощування культур. Дотримуючись регламентів та технології застосування, сільгоспвиробники отримують низку переваг: вартість захисних заходів зменшується на 16–20%; період захисної дії зростає на 14–21 добу, а негативна післядія не спостерігається як у період застосування, так і в інші роки за вирощування культур з короткою ротацією або у загальноприйнятих сівозмінах; прибавка врожаю на соняшнику становить 0,6–0,9 т/га; на сої 0,5–0,7 т/га; на ріпаку 1,00–1,5 т/га; на кукурудзі 1,9–2,7 т/га.

Переваги СТЕЛС:
• ефективно контролює широкий спектр однорічних дводольних та деяких злакових бур’янів у посівах сільськогосподарських культур;
• незамінний ґрунтовий гербіцид для контролю амброзії полинолистої;
• має тривалий період захисної дії (3–4 місяці залежно від погодних умов);
• ідеальний партнер у бакових сумішах з іншими ґрунтовими препаратами — ТІЗЕР, ХОРТУС, ПАНДА;
• можливе застосування без заробляння (у разі достатньої вологості ґрунту);
• економічність та екологічність у застосуванні.

Переваги ТІЗЕР:
• забезпечує високу ефективність дії упродовж тривалого часу — до 12 тижнів залежно від погодних умов;
• проявляє надзвичайно високу ефективність дії незалежно від погодних умов за рахунок високої вологоємності діючої речовини;
• відсутні прояви фітотоксичності до культури навіть за значних опадів і зниження температури повітря і ґрунту;
• знімає проблему забур’яненості на початкових етапах росту і розвитку культур;
• підходить для систем захисту гібридів і сортів соняшнику, стійких до імазапіру та імазамоксу, а також трибенурон-метилу;
• є ідеальним партнером у бакових сумішах з іншими ґрунтовими препаратами — СТЕЛС, ПАНДА, СЕЛЕФІТ, КОМАНДИР;
• швидко розкладається у ґрунті на нетоксичні сполуки.

 

З питань придбання звертатися: ТОВ «Укравіт Агро», Україна, 04119,
м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1, тел.: (044) 494-38-26, (067) 217-62-87, e-mail: ukravit@ukravit.com.ua, www.ukravit.com.ua