Вдосконалений захист зернових від компанії "ДВА Агро ГмбХ"

Оскільки одним із найважливі-
ших завдань сільського господар-
ства нашої країни є збільшення
виробництва та збереження зер-
на високої якості, значну увагу слід при-
діляти інноваційним елементам
технології вирощування, в тому
числі використанню засобів за-
хисту рослин.
Елементи систем захисту зале-
жать від видового складу шкідливих
об’єктів і їх рівня шкодочинності.
При цьому важливо вчасно засто-
совувати хімічні препарати проти
домінуючих шкідливих організмів,
коли ті перебувають у найбільш
чутливій до пестицидів стадії.
Компанія ДВА Агро ГмбХ про-
понує вибір елементів захисту
для зернових культур, щоб ваші
рішення були ефективними та
економічно вигідними.

ВкладенняРозмір
PDF icon dva_agro_2015_agronom_no47.pdf1.42 МБ