Водорозчинне комплексне добриво із збалансованим співвідношенням макро- та мікроелементів на хелатній основі, що не містить хлору. Використовується в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур для некореневого листкового підживлення та в системах крапельного поливу. Виробляються всесвітньо відомою компанією NU3.
 
Агрохімічні особливості Кристалонів™
•  хімічно чисті та екологічно безпечні добрива, що забезпечують отримання екологічної продукції, яку можна використовувати для дитячого та дієтичного харчування;
•  коефіцієнт використання рослинами біогенних елементів із добрива становить 80-95 %;
•  підвищують толерантність рослин до стрес-факторів, що виникають внаслідок дії пестицидів, несприятливих погодних умов (посухи, мінусових, низьких, різких перепадів температур повітря), грибкових та бактеріальних хвороб тощо;
•  підвищують урожайність культур та поліпшують якість їх товарної продукції;
•  швидко та ефективно задовольняються фізіологічні потреби рослин у макро- та мікроелементах;
•  оптимізується мінеральне живлення рослин та коригується незбалансований склад ґрунту біогенними елементами;
•  стимулюються біохімічні процеси в рослинах, що сприяє повній реалізації їх потенційної врожайності;
•  використовуються разом із пестицидами, стимуляторами росту, розчинами мінеральних добрив, не змінюючи їх діючу речовину;
•  при використанні в фертигаційних та іригаційних системах майже не взаємодіють з ґрунтовим колоїдним поглинальним комплексом, характеризуються стійкістю до розкладання мікроорганізмами;
•  можливе застосування в розчинах з широким інтервалом рН;
•  радіопротектор;
•  для отримання потрібного співвідношення N:P:K при підживленні, марки Кристалонів змішуються між собою (табл. 23, 23, 25).
 
Таблиця 23. Фізико-хімічна характеристика Кристалонів™
Марка
N-NO3
N-NH4
N-NH2
Nзаг,
P2O5
K2O
Mg
S
EC (мСі/см) 0,1 %- водного розчину, t=25° C
рН, 1%р-ну
Особливий
4,9
3,3
9,8
18
18
18
3
2
0,9
4,5
Жовтий
4,4
8,6
-
13
40
13
-
1
1,0
4,3
Коричневий
3
-
-
3
11
38
4
11
1,3
3,1
Червоний
10,1
1,9
-
12
12
36
1
1
1,2
5,0
 
• He рекомендується змішувати Кристалони™ з препаратами, що містять мідь, алюміній (Альєт, Фітат) та інші метали.
• Перед використанням Кристалонів™ потрібно обов'язково проводити попереднє тестування на відсутність осаду при змішуванні з пестицидами або іншими препаратами.
• Не рекомендується застосовувати інжекторні форсунки з грубим розпилом при некореневому листковому підживленні Кристалонами™ рослин.
• Кристалон коричневий повільніше розчиняється у воді порівняно з Кристалоном особливим.
• Рекомендується розчиняти Кристалони за температури води 20° С,не нижче 10° С.
• Розчин із Кристалонами™ не рекомендується залишати без використання більше 5-6 годин та піддавати випромінюванню ультрафіолетових променів.
Усі марки Кристалонів™ містять однаковий мікроелементний склад (табл. 20).
 
Таблиця 24. Вміст мікроелементів у Кристалонах
В
Cu,*EDTA
Mn, EDTA
Fe, EDTA, *DTPA
Mo
Zn, EDTA
0,025
0,01
0,04
0,07
0,004
0,025
*EDTA - етилендіамінтетраоцтова кислота, DTPA - діетилентриа-мінпентаоцтова кислота - хелатуючі агенти (комплекси, ліганди).
*Хелати - це комплексні металоорганічні сполуки, які легко розчиняються в воді та добре доступні рослинам.
 
 
Таблиця 25. Рекомендації щодо застосування марок Кристалонів для некореневого листкового підживлення  
Марка
N+P2O5+ K2O+MgO
Особливості застосування
Особливий
18+18+18+3
Застосовується на азотофільних культурах (озима пшениця, озимий та ярий ячмінь на фураж, кукурудза на зерно і силос, рис, огірки, капуста, цибуля, плодові та декоративні культури) протягом всього періоду вегетації. На озимому та ярому ріпаках, цукрових буряках - на ранніх фазах розвитку.
Амідна форма азоту, яка міститься в добриві, сприяє збільшенню вмісту білка в товарній продукції зернових культур. Використовується в нормі 3-5 кг/га для позакореневого листкового підживлення в інтенсивних технологіях.
Жовтий
13+40+13
Застосовується у ранніх фазах розвитку культур (картопля, соняшник, горох, соя, ріпак озимий і ярий, томати, виноград, декоративні культури) оскільки в добриві є доступні сполуки фосфору, які поліпшують розвиток кореневої системи та генеративних органів рослин. Висока ефективність спостерігається при застосуванні дози 2-4 кг/га у поєднанні із іншими марками Кристалонів у відкритому та закритому грунті. Використовується на всіх типах грунтів, проте найбільша ефективність спосте­рігається на нейтральних та слабо лужних грунтах.
Коричневий
3+11+38+4
У добриві міститься порівняно мало азоту, зате високий вміст калію, магнію і сірки. Доцільно застосовувати при вирощуванні культур в другій половині вегетації на калієфільних культурах (цукрові буряки, картопля, ріпаки озимий та ярий, кавуни, дині, помідори, капуста пізня, горох овочевий, виноград) та на пивоварному ячмені, цибулі, часнику протягом всього періоду вегетації. Рекомендується застосовувати восени в дозі 2 кг/га для поліпшення перезимівлі озимих культур. Застосовується в дозі 3-5 кг/га на всіх типах грунтів, особливо проявляється висока ефективність на дерново-підзолистих, піщаних грунтах, які мають низький вміст калію.
Червоний
12+12+36+1
В добриві міститься співвідношення NPK - 1:1:3 та низький вміст магнію і сірки. Вміст нітратних сполук більший ніж амонійних, що дозволяє застосовувати в умовах низької сонячної інсоляції. У відкритому грунті рекомендується застосовувати в другій половині вегетації на калієфільних культурах (льон, огірки, томати, черешні, троянди, кімнатні декоративні культури) з метою підвищення їх стійкості до хвороб, підвищення врожайності та поліпшення показників якості товарної продукції. Норми застосування для некореневого листкового підживлення 2-4 кг/га, для кореневого підживлення 1-2 г на 1 л води.
 
Об'єм робочого розчину для некореневого листкового підживлення рослин Кристалонами™ повинен становити не менше 200-250 л/га.