2. Діамофоска марки 10:26:26

Добриво висококонцентроване, гранульоване, містить знач­но менше вільних хімічних кислот порівняно з нітроамофоска-ми, тому вважається хімічно нейтральним. Біогенні елементи мі­стяться у формах водорозчинних та легкодоступних рослинам сполук: NH4H,PO4, (NH)3HPO4, NH4NO3, NH4Cl, KC1, KNO3.
Доцільно використовувати восени під озимі культури, ячмінь пивоварний та для підживлення цукрового, столового буряків, картоплі, овочевих культур в період вегетації. Діамофоску можна вносити поверхнево з наступним загортанням у ґрунт, але і найдоцільніше використовувати локально в ґрунт стрічковим спо­собом на глибину 8—10 см.
Рекомендована середня норма внесення діамофоски мар­ки 10:26:26 під озиму пшеницю - 3 ц/га, під цукровий буряк 4-8 ц/га.