3. Селітра калійна (нітрат калію)

(KNO3), (N14, K46)
Концентроване азотно-калійне фізіологічно нейтральне добриво. Дрібний кристалічний порошок. Повністю водорозчинне добриво. Не містить солей (Сl і Na) і сполук важких металів. Азот у нітратній формі не випаровується, покращує поглинання інших катіонів (Са, Mg...).
Нітрат калію є важливим джерелом поповнення рослин калієм. Придатний для всіх культур на всіх фазах розвитку.
Співвідношення азоту та калію (1 : 3,5) в добриві дає змогу застосовувати його для живлення всіх сільськогосподарських культур, воно особливо ефективне на ґрунтах, які мають середній та підвищений рівень забезпечення сполуками фосфору.
Краще застосовувати навесні, оскільки при внесенні восени нітратний азот, що міститься в добриві, вимивається за осін­ньо-зимовий період опадами в нижні шари ґрунту, що призводить до забруднення підґрунтових вод, і він стає майже недоступним для живлення рослин.
Застосовується в системах живлення культур, чутливих до шкідливої дії хлорних калійних добрив.
Рекомендується застосовувати у системі фертигації та для листкових підживлень. Використовується для позакореневого ли­сткового підживлення озимої пшениці в фазі колосіння у дозі 3-6 кг/га на об'єм робочого розчину 200-250 л води на гектар, а та­кож для приготування сумішей мінеральних добрив.
Одне з кращих добрив для використання з крапельним зро­шенням. Для тепличних рослин до 0,5 % концентрації (50 г на 10 л води), для рослин відкритого ґрунту - 0,5-1,0 % концентрації (50-100 г на 10 л води).