Мікродобриво виготовляє міжнародний концерн "ICL Fertilizers". Основною складовою "Нутрівантів Плюс" є повністю водорозчинний монокалійфосфат (КН2Р04).
 
Нутріванти мають такі властивості:
• висока екологічність та якість, що відповідає вимогам світових стандартів ISO: 14001: 20001, 9001;
• повністю водорозчинні та утворюють стійкий гомогенний робочий розчин;
• за рахунок прилипача "фертиванта", ощадливим шаром розподіляються по поверхні листків, проявляють пролонговану (впродовж 3-4 тижнів) дію та синхронний ефект у мінеральному живленні рослин;
• підвищують на 5-10 % обсяги засвоєння макроелементів (N, Р, К, Mg, Ca, S) з грунту кореневою системою рослин;
• за рахунок "фертиванта" поліпшуються коефіцієнт засвоєння сполук фосфору рослинами на 20-22 % порівняно з аналогами;
• виготовлений на основі водорозчинного монокалійфосфату (КН2Р04) та літанда (лимонна кислота) - молекули або іони, за допомогою яких утворюються комплексні водорозчинні та легкодоступні рослинам сполуки;
• містять фізіологічно необхідне та збалансоване співвідношення біогенних елементів для конкретних культур;
• за рахунок поверхнево активних сполук, що входять до складу добрива та оптимальної кислотності (рН 1 % водний розчин -4,1-4,2), можливе застосування у воді з високою твердістю та поліпшують ефективність дії пестицидів;
• проявляють фунгіцидні властивості, знижують ураженість рослин різними хворобами;
• підвищують стійкість культур до стресів, спричинених високими температурами, різкими коливаннями температури, до низьких та мінусових температур;
• можливе комбіноване застосовування із засобами захисту рослин у одному робочому розчині.
 
Застосування позакореневого листкового підживлення "Нутрівантами Плюс" у системі мінерального живлення сільськогосподарських культур забезпечує:
1.     Швидке надходження у рослини доступних форм біогенних елементів та усунення їх дефіциту, особливо на нейтральних, лужних та карбонатних ґрунтах.
2.  Стійкість до фізіологічної депресії, викликаної обробітком засобами захисту рослин та різного роду хворобами.
3.  Підвищення врожайності та отримання високої якості товарної продукції сільськогосподарських культур.
4.  Активізацію біохімічних процесів рослин, обмін речовин та захист від несприятливих чинників зовнішнього середовища (різких коливань температур, спеки, посухи, низьких та мінусових температур).
 
Таблиця 18. Хімічний склад "Нутрівантів Плюс", %
Марка
N
Р2O5
K2O
MgO
CaO
S
В
Мn
Zn
Cu
Fe
Mo
Зерновий
6
23
35
1
-
1,5
0,1
0,2
0,2
0,2
0,05
0,002
Пивоварний ячмінь
-
23
42
-
-
-
0,1
-
0,5
-
-
-
Рис
-
46
30
2
0,2
-
-
-
-
-
-
-
Олійний
-
20
33
1
7,5
1,5
0,5
0,02
-
-
-
0,01
Цукровий буряк
-
36
24
2
-
-
2
1
-
-
-
-
Картопля
-
43
28
2
-
-
0,5
0,2
0,2
-
-
-
Виноград
-
40
25
2
-
-
2
-
-
-
-
-
Пасльоновий
6
18
37
2
-
-
0,02
0,04
0,02
0,005
0,08
0,005
Гарбузовий
6
16
31
2
-
-
0,5
0,7
0,1
0,01
0,4
0,005
Плодовий
12
5
27
-
8
-
0,1
0,1
0,1
-
0,1
-
 
Не рекомендується застосовувати "Нутріванти Плюс" в одному робочому розчині з пестицидами, до складу яких входять метали - залізо (Fe), алюміній (Аl) та з концентрованими розчинами кальцію (Са).
•  "Нутріванти Плюс" дозволяється змішувати із калійною селітрою (KN03), сульфатом калію (K2S04) та карбамідом (CO(NH2)2).
•  Не рекомендується застосовувати форсунки з грубим розпилом при позакореневому листковому підживленні рослин "Нутрівантами Плюс".
• Рекомендується розчиняти "Нутріванти Плюс" за температури води 20° С, не нижче 10° С.
• Перед використанням "Нутрівантів Плюс" обов'язково треба проводити попереднє тестування на відсутність осаду при змішуванні із пестицидами або іншими препаратами та на відсутність опіків у рослин.