Концентроване гранульоване складно-змішане збалансоване добриво, що містить макроелементи N, P, K, Mg, S і мікроелемен­ти (Fe, Zn, Mn, В) та не містить хлору.
 
Агрохімічні особливості ГідроКомплекса™:
• екологічно безпечне добриво, що відповідає всім нормати­вам країн ЄС;
• містить збалансоване співвідношення легкодоступних рос­линам біогенних елементів;
• ідеально підходить для культур, чутливих до шкідливого впливу хлору (картопля насіннєва або на чіпси, льон довгунець, виноград, цитрусові, томати, огірки, тютюн);
• проявляє пролонговану дію (містяться три форми сполук фосфору: 75 % водорозчинних фосфатів та 25 % фосфатів розчи­нних в слабких органічних та сильних мінеральних кислотах) в період вегетації культур;
• має високі фізичні характеристики (90 % гранул розміром 2,0-4,0 мм), що дозволяє рівномірно і точно вносити дозу доб­рива;
• забезпечує високу врожайність та поліпшену якість сільсько­господарських культур (табл.1).
 
Таблиця 1. Хімічний склад ГідроКомплекса™
Масова частка, %
Значення
Азот загальний (N)
12,4
Азот амонійний (N-NH4)
7,3
Азот нітратний (N-N03)
5,1
Фосфор цитраторозчинний (Р205)
11,4
Фосфор водорозчинний (Р205)
7,4
Калій (К20)
17,7
Магній (MgO)
2,65
Сірка (S)
8
Залізо (Fe)
0,35
Цинк (Zn)
0,02
Марганець (Мn)
0,02
Бор (В)
0,015
 
Висока ефективність ГідроКомплекса спостерігається при локальному внесенні у ґрунт в період сівби, прикореневому підживленні культур та на зрошенні. Непогані результати показує і при застосуванні поверхневим способом під оранку та передпосівну культивацію.
Крім культур, чутливих до шкідливої дії хлору, використову­ють також для бобових (горох, квасоля, конюшина, люцерна та ін.), хрестоцвітих (ріпак, капуста), які мають підвищенні вимоги до живлення сіркою. Також на ґрунтах легкого гранулометричного складу (сірі лісові, дерново-підзолисті, піщані), що мають низьке забезпечення сіркою. Застосовується в закритому грунті для удобрення субстратів при вирощуванні овочевих та декоративних культур. Доцільно застосовувати в системі удобрення 75 % нітро-амофоски під основний обробіток ґрунту та 25 % гідрокомплексу для підживлення культур.
Добриво застосовується в основне удобрення (краще з кальцієвою селітрою (50-150 кг/га), з доломітовим борошном або з традиційною нітроамофоскою), для прикореневого підживлення просапних польових та овочевих культур в нормі від 100 до 400 кг/га.