7. Рідкі комплексні добрива марок 8-24-0; 10-34-0

Це розчини азоту та фосфору. Марка РКД 8-24-0 виготовляється на основі випареної ортофосфорної кислоти, а марка РКД 10-34-0 - на основі суперфосфорної кислоти.
Аміачна форма азоту в добривах хімічно зв'язана з орто- та поліфосфорними кислотами і тому транспортується в негерметично закритій тарі та вноситься на поверхню ґрунту без одночасного загортання.
В системі мінерального живлення РКД 10-34-0 можна використовувати із гербіцидами, макро- та мікродобривами, стимуляторами росту в одному робочому розчині, що, відповідно, підвищує агроекономі­чну ефективність інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Добриво вноситься також стрічковим спо­собом локально в ґрунт на глибину 8-10 см спеціальними машинами-рослинопідживлювачами. Застосовується у системах мінерального живлення всіх ґрунтово-кліматичних зон України. Доцільно застосовувати в зоні недостатнього зволоження та на карбонатних ґрунтах, насиченими основами, з лужним рН.