Нужно ли предоставлять проекты землеустройства с 2015г?

3 постів / 0 нових
Останнє повідомлення
11 Лютий, 2015 - 19:22 #1
Коментарі: 0
Користувач
Відсутній
Останній вхід: 7 років 6 місяців тому
Рейтинг: 10
Нужно ли предоставлять проекты землеустройства с 2015г?

Согласно требованию Земельного кодекса 2008г., пользователи земли обязаны предоставить специальные проекты землеустройства. Этот документ должен обеспечить эколого-экономическое обоснование севооборота и упорядочение земли. Производить проекты землеустройства должны те, кто использует более 100 га земли. Несоблюдение этого требования наказывается штрафом. С 1 января 2015г. все владельцы земельных паев, которые самостоятельно их обрабатывают, обязаны предоставить проект землеустройства, иначе штраф 850-1700 грн. Это касается всех владельцев паев, независимо от размера участка земли.

12 Лютий, 2015 - 16:15
Коментарі: 11
Україна, Полтавська обл.
Користувач
Відсутній
Останній вхід: 3 роки 4 місяці тому
Рейтинг: 87

 Не панікуйте.

Сьогодні ВР прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція). Я думаю, що презедент підпише його без зауважень.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53076

Цим законом вносяться зміни до ст. 22 ЗК, а саме:

5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
1) у статті 22:
пункт “а” частини третьої доповнити словами “ фермерського господарства";
частину четверту виключити;

 

Ось, що було в частині 4 ст. 22 ЗК:

4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

Також цим законом частина перша статті 52 Закону України «Про землеустрій» доповнюється нормою, за якою проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються за заявою землевласників або землекористувачів.

24. Частину першу статті 52 Закону України “Про землеустрій” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282) після слова “розробляються” доповнити словами “за заявою землевласників або землекористувачів”.

Нова редакція ст. 52 Закону України “Про землеустрій”:

Стаття 52. Проекти землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються за заявою землевласників або землекористувачів з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів.
....

Тобто, проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються тільки у випадку подання заяви про це з боку землевласників або землекористувачів. Якщо така заява є, то тоді є обов"язок у землекористувача розробити такий проект і відповідно є відповідальність за використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених проектів землеустрою.

Відповідальність передбачена ст. 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Стаття 55. Порушення правил землеустрою
Відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п`яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п`ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, нема заяви (бажання) землевласника, нема потреби в проекті землеустрою.

4 Квітень, 2015 - 13:52 (Відповідь на #2)
Коментарі: 11
Україна, Полтавська обл.
Користувач
Відсутній
Останній вхід: 3 роки 4 місяці тому
Рейтинг: 87

Сьогодні ВР прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція). Я думаю, що президент підпише його без зауважень.
 

Президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" , а Голос України його опублікував.

Читайте тут: http://www.golos.com.ua/article/253578

 

Щоб додати коментар, увійдіть