4.2. Визначення засміченості органічних добрив

Методика визначення:
Від партії добрива, що не перевищує 10 000 т для підстилкового гною або 5000 т для безпідстилкового рідкого гною чи гноївки, відбирають середній зразок масою 1 кг (1 л), який складається не менше ніж із 20 виїмок у 0—10-сантиметровому шарі всередині товщі сховища та біля його дна.
Проби рідких добрив відбирають теж із 20 виїмок спочатку у відро, а з відра беруть середній зразок об'ємом 1 л. Щоб до зразка потрапило насіння з різною питомою вагою, з відра відбирають спочатку 330 мл рідини з поверхні, потім виливають 1/3 її і знову відбирають 330 мл рідини з поверхні, третю частину зразка беруть біля дна відра.
Від середнього зразка твердих добрив відбирають дві паралельних наважки по 200 г, з твердих — по 200 мл, промивають водою через колонку сит з отворами діаметром 3 мм, 1,0,5 і 0,25 мм. Залишки на всіх ситах висушують, підраховують кількість насіння бур'янів у кожній пробі, визначають середній показник кількості схожого насіння (шт.) на 200 г добрива і перераховують його в млн шт. на 1 га. Схожість насіння визначають шляхом пророщування в чашках Петрі на фільтрувальному папері.
Оцінку ступеня засміченості органічних добрив насінням бур'янів проводять за шкалою (табл. 2).
 
Таблиця 2. Шкала для оцінки засміченості органічних добрив схожим насінням бур'янів (Веселовський, Манько, Козубський, 1993)
Бал
Ступінь забур'яненості
Інтервали значення, млн. шт. на 1 т
Підстилковий гній
Безпідстилковий гній з вологістю
до 90 %
90—93 %
понад 93 %
1
Слабкий
<0,1
<0,03
<0,02
<0,01
2
Середній
0,1—1,0
0,03—0,3
0,02—0,2
0,01—0,1
3
Високий
>1— 2
> 0,3—1,0
> 0,2—0,6
> 0,1—0,5
4
Дуже високий
>2,0
>1,0
>0,6
>0,5