- 6.2.1. Передпосівний обробіток ґрунту та догляд за посівами

Передпосівний обробіток ґрунту.
Одним із способів зменшення потенційної забур'яненості у системі передпосівного обробітку ґрунту є провокування до проростання насіння бур'янів у той час, коли на полі немає культурних рослин. Він полягає у створенні для цього найбільш сприятливого аерофізичного і гідротермічного режимів у теплий час року ущільненням та зволоженням сухого ґрунту, вирівнюванням та розпушуванням поверхні вологого ґрунту й ін. з наступним знищенням проростків бур'янів різними способами обробітку ґрунту (боронуванням, диску-ванням, культивацією, неглибокою оранкою).
Це завдання досить легко вирішується відносно однорічних бур'янів, насіння яких швидко проростає у верхніх шарах ґрунту, шляхом передпосівної культивації навіть під ранні ярі культури. Паростки ж багаторічних кореневищних та коренепаросткових бур'янів з'являються до передпосівної культивації лише за умов ранньої зяблевої оранки і ефективна боротьба з ними можлива при передпосівній культивації під пізні ярі культури. При цьому більш ефективним є застосування культиваторів із підрізаючими робочими органами, а у дуже посушливих районах — культиваторів-плоскорізів.
За наявності великої кількості насіння бур'янів у ґрунті слідом за першою культивацією під пізні культури доцільно провести прикочування ґрунту, що провокує проростання у 2—3 рази більшої кількості насіння бур'янів, сходи яких легко знищити передпосівною культивацією.
 
Догляд за посівами.
У системі обробітку ґрунту догляд за посівами озимих культур включає весняне їх боронування. Ефективність цього прийому у боротьбі із бур'янами залежить від багатьох факторів: особливостей росту і розвитку культурних рослин і бур'янів (густота, фаза розвитку тощо), механічного складу і вологості поверхневого шару ґрунту, погодних умов та ін. Більш ефективним є осіннє боронування легкими боронами, яке проводиться з урахуванням вищезазначених факторів. Весняне боронування озимих культур легкими боронами, особливо на середніх і важких суглинках, проти зимуючих бур'янів, укорінених з осені, належного ефекту не дає, оскільки цим заходом можна знищити ті бур'яни, які з'явилися рано навесні і знаходяться у фазі проростків. Тому за таких умов весняне боронування слід проводити боронами типу БІГ-3, що забезпечують знищення всіх зимуючих бур'янів і зберігають максимальну кількість культурних рослин.
У боротьбі з однорічними бур'янами в посівах ярих культур ефективними є досходове та післясходове боронування, яке слід проводити з урахуванням механічного складу ґрунту, погодних умов, фаз росту і розвитку культурних рослин і бур'янів. При цьому найбільша кількість бур'янів гине при боронуванні у жарку сонячну погоду і особливо тоді, коли вони знаходяться у фазі проростків.
Однак навіть неодноразове досходове та післясходове боронування не в змозі знищити багаторічні бур'яни. В посівах просапних культур їх можна позбутися завдяки міжрядним обробіткам і застосуванню високоефективних гербіцидів.