- 6.2.2. Обробіток парів

В Україні, залежно від ґрунтово-кліматичних умов широко використовуються чисті та зайняті пари.
Основне призначення чистих парів — накопичення у ґрунті вологи і елементів живлення рослин та очищення полів від бур'янів. Тому їх у більшості використовують у районах недостатнього зволоження.
Поверхневий обробіток чистих парів починають після масової появи сходів бур'янів. За весняно-літній період до сівби озимих культур потреба в таких обробітках виникає систематично, оскільки насіння бур'янів зберігає життєздатність у ґрунті впродовж багатьох років. Багаторічні бур'яни навіть за короткий період вегетації накопичують достатню кількість для регенерації поживних речовин. Тому для виснаження їх кореневої системи поверхневий обробіток парових полів слід проводити при появі перших паростків.
Часті обробітки ґрунту призводять до пересушування орного шару і надмірних непродуктивних втрат вологи. Внаслідок цього сходи озимих культур можуть бути зрідженими, а на появу сходів однорічних та паростків багаторічних бур'янів це суттєво не впливає. Тому в районах недостатнього зволоження для знищення паростків багаторічних і сходів однорічних бур'янів доцільно за 2—3 місяці до сівби озимих культур застосовувати гербіциди. Це дозволяє скоротити кількість обробітків і тим самим зменшити непродуктивні втрати вологи. Крім того, завчасне застосування гербіцидів виключає можливу негативну їх післядію на озимі культури.
У районах достатнього зволоження проблема боротьби з бур'янами значною мірою вирішується завдяки використанню зайнятих парів. Парозаймаючі культури пригнічують ріст і розвиток бур'янів і після їх збирання вже внаслідок одного поверхневого обробітку переважна більшість їх знищується і створюються сприятливі умови для появи дружних сходів озимих культур.
Особливе місце у боротьбі з бур'янами посідає напівпаровий обробіток ґрунту, який доцільно застосовувати у районах достатнього зволоження на мало окультурених ґрунтах, де відсутні умови для вітрової та водної ерозії, засмічених переважно малорічними бур'янами, з великою кількістю їх насіння в ґрунті. Відразу після збирання попередника по діагоналі поля проводять лущення дисковими лущильниками на глибину 5—6 см. Після появи сходів бур'янів, падалиці, внесення органічних і мінеральних добрив виконують основний обробіток — оранку чи плоскорізний на відповідну глибину. При появі сходів бур'янів проводять боронування, а у разі потреби — культивацію з боронуванням.
При такому способі обробітку грунту агротехнічні заходи по боротьбі з бур'янами можна поєднувати з хімічними (застосуванням гербіцидів).