4.1. Попередники та обробіток грунту під кормові боби

Попередники.
Кращими попередниками для кормових бобів є просапні культури - картопля, цукровий буряк, кукурудза. Після них поле залишається чистим від бур'янів. Під просапні культури до того ж вносять органічні і мінеральні добрива, післядію яких кормові боби використовують ефективно.
При внесенні мінеральних добрив вони, як і інші зернобобові культури, ставлять відносно невисокі вимоги до вибору попередника. Тому часто їх розміщують після озимих зернових.
Проте доцільнішим поєднанням культур у сівозміні є розміщення озимих після кормових бобів. Боби є добрим попередником для всіх зернових та інших культур, оскільки мають глибокопроникаючу, потужну кореневу систему. Відмерлі рештки коріння утворюють у ґрунті порожнини, які надають йому пухкості і сприяють доступові повітря. Завдяки цьому підґрунтя стає більш доступним для коріння зернових та інших культур, що висіваються після бобів. Маючи добре розвинену кореневу систему, зокрема стрижневий головний корінь, рослина засвоює з нижніх шарів вапно, фосфор і калій і цим сприяє підвищенню врожайності наступних культур сівозміни.
Грубі стебла малопридатні для згодовування худобі. їх краще подрібнити при збиранні зерна і приорати разом з кореневою системою та стернею для поповнення органічних речовин у ґрунті. У західних областях України кормові боби є одним з найкращих попередників під озиму пшеницю.
Не слід вирощувати кормові боби після бобових і злакових трав, зернобобових культур. Повторно сіяти їх на тому ж полі можна не раніше, як через 4-5 років, інакше вони пошкоджуються кореневими гнилями та іншими хворобами і шкідниками.
Розміщувати кормові боби в сівозміні необхідно так, щоб просторова ізоляція від посівів багаторічних трав була не менше 500 м. Це дозволяє зменшити пошкодження сходів спільними шкідниками.
Кормові боби є також цінним сидеральним добривом. Одержані дослідні дані, що приорювання зеленої маси під озиму пшеницю забезпечує вищий урожай зерна, ніж при розміщенні її після чорного угноєного пару.
 
Обробіток ґрунту.
Обробіток ґрунту під боби залежить від попередника. Після просапних культур проводять зяблеву оранку. Необхідно враховувати, що боби дуже добре реагують на глибоку зяблеву оранку - 25-27 см. У випадку розміщення кормових бобів після зернових, до оранки поле один-два рази лущать з допомогою дискових чи один раз лемішним лущильником. Оранку необхідно провести через 15-20 днів після лущення. При ранній зяблевій оранці восени можуть з'явитися сходи бур'янів. їх знищують за допомогою боронування важкими боронами БЗТС-1,0 або культиватором КПС-4.
Рано навесні, при першій можливості виходу в поле, зяб боронують важкими боронами. Якщо планується поле засіяти якнайшвидше, боронування не проводять, а зразу ж приступають до підготовки ґрунту до сівби. Глибина передпосівної культивації -10-12 см. На важких ґрунтах проводять дві культивації: першу на глибину 6-8 см, другу під кутом до першої на глибину 10-12 см.
В умовах повного "достигання" ґрунту можна використати для підготовки ґрунту комбіновані агрегати (ЛК-4), за умови, що стрільчасті лапи розпушуватимуть ґрунт на глибину 10-12 см.
Для максимального збереження вологи в ґрунті розрив між передпосівним обробітком ґрунту і сівбою не повинен перевищувати 0,5-1 год. Тому допускається передпосівну культивацію і сівбу проводити під невеликим кутом в одному напрямку, не очікуючи завершення культивації всього поля.