Кормові боби характеризуються значним використанням поживних речовин з ґрунту, а тому добре розвиваються на родючих ґрунтах з реакцією, близькою до нейтральної. Для формування 1 ц зерна і відповідної кількості соломи вони використовують 6-7 кг азоту, 1,5-2,1 кг фосфору, 2,5-2,8 кг калію,2,2-2,8 кг кальцію. Найбільша кількість поживних речовин поступає в рослину у фазах інтенсивного росту стебла - утворення бобів. Вони добре реагують на органічні та мінеральні добрива нетільки на бідних, але і на багатих ґрунтах.
Норму мінеральних добрив встановлюють залежно від родючості ґрунту, величини запланованого врожаю тощо. Вона коливається в межах Р40-90К40-90. Всю норму добрив необхідно внести під зяблеву оранку. Весняне внесення під культивацію зменшує ефективність фосфорних і калійних добрив.
Кормові боби добре реагують на вапнування кислих ґрунтів (рН 5,5-6,0). Для цього вносять 3-5 т/га вапнякових матеріалів. Краще ростуть на ґрунтах з нейтральною реакцією (рН 6-7).
Обробіток насіння бактеріальним добривом теж слід розглядати як один із елементів системи удобрення бобів.
Мікродобрива - бор, марганець, мідь, кобальт, молібден, магній - сприяють збільшенню врожаю і поліпшують якість насіння. Молібден особливо ефективний на кислих ґрунтах. Кормові боби дуже добре реагують на внесення міді.