Підготовка насіння. Сорти.
Більшість сортів кормових бобів характеризується високорослістю і мають відносно дрібне на­сіння - маса 1000 зерен - 250-650 г.
Для сівби використовують крупне, вирівняне насіння з високою схожістю. У день сівби насіння обробляють бактеріальним добривом у затемнених приміщеннях, щоб на нього не попадали прямі сонячні промені, які згубно діють на бактерії. Протруєння поєднують з обробітком мікродобривами.
На жаль в Україні для протруєння насіння кормових бобів офіційно не зареєстровано жодного препарату. Є дані про використання для передпосівної обробки фундазолу, 50% з.п. (З кг/т).
Результати багаторічних досліджень кафедри рослинництва і луківництва Львівського державного аграрного університету (Онищук Д.М.) переконливо довели ефективність застосування ризоторфіну для збільшення врожайності і якості зерна. Приріст урожайності зерна у вологі роки при загальній урожайності 29,3 ц/га складав 4,3 ц/га або 12,8%, а у посушливі роки при загальній урожайності 26,0 ц/га -відповідно 2,7 ц/га або 9,4%.
Насіння кормових бобів на контрольному варіанті нагромаджувало 29,7% сирого протеїну, а при обробці ризоторфіном цей показник виріс до 31,1%, що на 1,4% більше. Застосування цього бактеріального добрива забезпечило збір з кожного гектара по 9-10 ц/га сирого протеїну. Під впливом ризоторфіну в зерні кормових бобів збільшувався вміст найбільш дефіцитних незамінних амінокислот - лізину, метіоніну, трєоніну.
 
Способи сівби.
Сіють боби широкорядним способом (45 см), а на чистих від бур'янів ґрунтах при застосуванні гербіцидів краще сіяти звичайним рядковим способом. Для сівби використовують сівалку УПС-12, овочеві та зернові сівалки. Зазор між висівною котушкою і нижнім клапаном у сівалці СЗ-3,6 має бути 0,8 мм. При рядковому способі сівби кормових бобів можна залишати технологічні колії, як при інтенсивній технології вирощування зернових культур.
 
Глибина сівби.
Насіння бобів при проростанні не виносить сім'ядолі на поверхню Ґрунту, тому для підвищення врожайності їх необхідно сіяти глибоко. Оптимальна середня глибина становить 7-8 см. На важких ґрунтах зменшують до 4-5 см, а на легких збільшують до 10 см. Якщо верхній шар ґрунту сухий, глибину загортання збільшують на 1-2 см.
Щоб забезпечити більше заглиблення сошників, збільшують тиск пружин на штангах. Швидкість руху агрегатів не повинна перевищувати 5-6 км/год.
 
Норма висіву.
У Лісостепу України при широкорядному способі сівби оптимальною нормою висіву для бобів є 350-400 тис./га, на Поліссі - 450-500 тис. схожих насінин на 1 га.
При звичайному рядковому способі сівби норма висіву збільшується на 25-30% і становить 600-700 тис./га.
Вагова норма висіву залежить від крупності насіння, способу сівби і коливається від 100 до 250 кг/га.
 
Строк сівби.
Кормові боби маловимогливі до тепла, але потребують для проростання насіння великої кількості води. Тому сіяти боби треба якомога раніше, як тільки є можливість підготувати ґрунт
Ранні посіви мають більшу листкову площу, менше пошкоджуються шкідниками та хворобами, швидше достигають і завжди забезпечують вищі врожаї. Насіння з ранніх посівів має більше протеїну, жиру і менше клітковини.