«Здоров’я рослин: соя» із серії «Агрономія Сьогодні»

altСеред усіх зернобобових культур відомих людству найбільше цінується соя. За свідченням біологів, соя перебуває на вершині піраміди рослинного білка та олії у світі. Маючи «ідеальний» баланс вуглеводів (25-30%) та білка (30-55%), який має відмінний амінокислотний склад, соя стає чудовим замінником продуктів тваринного походження у харчуванні людини. Також у золі насіння сої міститься багато калію, фосфору та вітамінів (А, В1, С, В2, Є, К, D1, D3, Р). А головне, соя є природним концентратом енергії та високоякісного протеїну, без чого інтенсивне тваринництво просто неможливе.
 
ЗМІСТ
Розділ І. Фітнес для сої: система удобрення
Застосування добрив для сої є специфічним, враховуючи її біологічну здатність засвоювати атмосферний азот за допомогою симбіозу із бульбочковими бактеріями-азотфіксаторами та поглинати фосфор із важкодоступних сполук з ґрунту.
 
Розділ ІІ. Вплив обробки насіння на розвиток рослин та продуктивність сої
Протягом останніх років значно розширився сортовий склад і зріс потенціал урожайності сої. Проте реалізація генетичного потенціалу сучасних сортів культури у виробництві залишається доволі низькою, а середня урожайність в Україні за останні роки становить 1,2-1,9 т/га або 1,55 т/га.
 
Розділ III. Захист посівів сої від бур’янів
Враховуючи цінність сої як джерела кормових і продовольчих ресурсів, з метою збереження та отримання високого врожаю під час її вирощування особливу увагу необхідно приділяти заходам з обмеження шкідливості бур’янів.
 
Розділ IV. Хвороби сої та заходи щодо обмеження їх шкідливості
Соя є стратегічною і ринково-орієнтованою культурою сучасності. Її широко використовують як продовольчу, кормову і технічну культуру.
 
Розділ V. Шкідлива ентомофауна в посівах сої
Захист посівів сої від шкідників є важливою та актуальною складовою для отримання високих стабільних урожаїв і підвищення якості зерна, особливо в останній час у зв’язку зі зростанням посівних площ і підвищення урожайності в результаті впровадження інтенсивних технологій виробництва в нашій країні.
 
Розділ VI. Сучасна селекція сої
Вже багато століть великий інтерес до цієї культури підтримується завдяки її низькій собівартості, тобто соя — це найдешевший продуцент збалансованого за амінокислотами білка, придатного для харчового і кормового використання.
 
За детальною інформацією з приводу отримання спецпроекту з серії «Агрономія сьогодні» «Здоров'я рослин: СОЯ»
звертайтесь до відділу передплати ТОВ «Прес-Медіа»
 
(044) 494-09-51
(044) 494-09-52

alt (067) 823-38-50, (067) 823-38-51, (067) 823-38-52, (067) 823-38-53, (067) 823-38-60

 
12 Червень, 2015 - 16:36
Коментарі: 11
Україна, Полтавська обл.
Користувач
Відсутній
Останній вхід: 5 років 1 місяць тому
Рейтинг: 87

Хто автор?

 

12 Червень, 2015 - 17:07 (Відповідь на #1)
Коментарі: 1
Україна, Київська обл., м. Київ
Користувач
Відсутній
Останній вхід: 6 років 6 місяців тому
Рейтинг: 125
Починаючий блогерПочинаючий журналіст

Автори:

Іван Марков, канд. біолог. наук, професор Національного університету біоресурсів та природокористування України (НУБіП)

Ігор Сторчоус, канд. с.-г. наук, Інститут зазисту рослин НААН України

Сергій Іванюк, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції сої і зернобобових культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, лауреат державної премії в галузі науки і техніки

Сергій Авраменко, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії рослинництва та сортовивчення, голова Ради молодих вчених Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ

Валентина Сергієнко, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії гербології та технології застосування пестицидів Інституту захисту рослин НААН

Світлана Ткачова, науковий співробітник Лабораторії ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників Інституту захисту рослин НААН України

Щоб додати коментар, увійдіть