4. Кальцієва селітра (нітрат кальцію, кальциніт, тропікоут)

5Ca(NO3)2 + NH4NO3 x 10Н2О, (N15, Ca26)
Фізіологічно лужне добриво, добре розчиняється у воді, гігро­скопічне. Містить водорозчинний кальцій, який легкодоступний для живлення рослин. Краще застосовувати на кислих дерново-підзо­листих ґрунтах. Характеризується швидкою дією навіть за несприятливих кліматичних умов: низька температура, надмірна вологість, посуха, низька рН. Використання кальцієвої селітри сприяє поглинанню іонів кальцію, магнію, калію та інших катіонів завдяки нітратному азоту, який входить до складу добрива. Висока ефе­ктивність кальцієвої селітри спостерігається при застосуванні локально в ґрунт на глибину 8-10 см, хоча виробничий досвід підтверджує непогані результати при внесені поверхнево. Втрати нітратного азоту добрива при використанні незначні. 
 
Основні агрохімічні особливості кальцієвої селітри:
• стимулює розвиток кореневої системи (активної зони корі­ння - кореневих волосків) та вегетативний ріст і розвиток сіль­ськогосподарських та декоративних культур (буряки цукровий, кормовий, столовий, картопля, ріпаки озимий та ярий, кукурудза зернова та силосна, соя, капуста, томати, огірки, квасоля, петруш­ка, яблуні, суниці, рози, хризантеми, гвоздики);
• поліпшує формування мембран та стінок клітин у рослин;
• активізує діяльність ферментів та обмін речовин у рос­линах;
• поліпшує процеси фотосинтезу, транспортування вуглевод­нів та засвоєння азоту у рослинах;
• підвищує стійкість рослин до стрес-факторів довкілля, гри­бкових та бактеріальних хвороб, які виникають через дефіцит ка­льцію - вершкова гниль помідорів, перців, побуріння м'якоті кар­топлі, гіркої ямковитості плодів яблук.
• поліпшує лежкість овочів та фруктів при зберіганні та транспортування;
• підвищує врожайність на 10-15 %, поліпшує товарний виг­ляд та смакові якості овочів та фруктів;
• фізіологічне лужне добриво (1 ц еквівалентний 0,2 ц СаС03), яке ефективне на кислих та солонцюватих ґрунтах.
 
Кальцієва селітра також використовується для некореневого листкового підживлення в концентрації 0,5-2,0 %, особливо при появі симптомів дефіциту кальцію в рослинах. Висока ефектив­ність від позакореневого підживлення кальцієвою селітрою спостерігається в регіонах зі спекотним посушливим кліматом та високою сонячною інсоляцією. Рекомендується застосовувати на буряку, овочах, ріпаку, пшениці та ін.
Не можна змішувати нітрат кальцію з добривами, що містять фосфати і сульфати.