5Ca(NO3)2 + NH4NO3 х 10Н2О + В, (N15,5 Ca26, B0,2)
Унікальне добриво, яке являє собою кальцієву селітру, збага­чену бором, містить азот у нітратній формі, водорозчинні кальцій та бор. Добриво фізіологічно лужне, гранульоване. Нітрабор -спеціальне добриво, яке використовується для живлення культур, вибагливих до бору (буряк, ріпак, льон, картопля, соняшник, ку­курудза, бобові багаторічні трави, хміль, овочеві, плодові) та на грунтах із низьким вмістом доступного бору.
 
Агрохімічні особливості Нітрабору™:
• сприяє росту, розвитку генеративних органів, кореневої си­стеми та точок росту в рослин;
• підвищує стійкість культур до грибкових та бактеріальних хвороб;
• запобігає опаданню зав'язі плодів, появі гнилі серцевини, дуплистості буряків, розтріскуванню коренеплодів моркви та ін­шим хворобам, які виникають через дефіцит бору;
• підвищує на 10-15 % урожайність культур та поліпшує якість їх товарної продукції, збільшує вміст сахарози в коренеплодах цук­рових буряків і технологічний вихід цукру на цукрових заводах;
• застосовується локально в ґрунт або поверхнево на ранніх етапах розвитку та в другій половині вегетації залежно від біоло­гічних особливостей сільськогосподарських культур;
• проявляє високу ефективність на ґрунтах і торф'яно-ґрунтових субстратах із високим вмістом органічної речовини та на грунтах, де рН становить понад 6,6, що спостерігається після їх вапнування.
 
Високоефективне добриво на ґрунтах з вмістом гумусу мен­ше 2 % та де вміст бору нижчий 0,1 мг/кг ґрунту. Рекомендовані середні норми внесення Нітрабору — 0,5-3 ц/га. Вноситься локально в грунт для прикореневого підживлення та поверхнево розкидним способом. Не рекомендується застосовувати Нітрабор для некореневого листкового підживлення та в системах крапе­льного поливу.