4. Облік бур'янів

З метою планування заходів по знищенню бур'янів проводять їх облік, на основі результатів якого складають карти забур'яненості полів.
Існує декілька методів визначення і прогнозування забур'яненості посівів:
  • визначення потенційної засміченості полів;
  • визначення засміченості органічних добрив;
  • визначення фактичної забур'яненості посівів.