Рослинництво

В електронному підручнику висвітлено загальні відомості про корми, біологічні та екологічні особливості кормових культур, розглянуто основні кормові рослини і технології їх вирощування, питання створення і раціонального використання пасовищ і сіножатей, сучасні технології виробництва, заготівлі і зберігання кормів, принципи конвеєрного виробництва кормів.

Електронний підручник призначений для аграрних вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації із спеціальності 201 “Агрономія”. Може бути корисним для фахівців господарств різних форм власності й господарювання.

В електронному підручнику розглянуто основні кормові рослини і технології їх вирощування, питання створення і раціонального використання пасовищ і сіножатей, сучасні технології виробництва, заготівлі і зберігання кормів, принципи конвеєрного виробництва кормів.

Електронний підручник призначений для аграрних вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації із спеціальності 5.09010201 “Виробництво та переробка продукції тваринництва” денної і заочної форм навчання. Може використовуватись для підготовки із спеціальності 5.09010103 “Виробництво і переробка продукції рослинництва”.

В атласі докладно описано найбільш поширені бур’яни, комахи-шкідники і хвороби польових культур. Наведено морфологічну характеристику, відомості про поширення та їх шкодочинність.

Матеріал атласу об’єднує три розділи: “Бур’яни”, “Комахи-шкідники”, “Хвороби”.

Атлас бур’янів, комах-шкідників та хвороб польових культур містить опис та кольорові зображення 155 видів бур’янів, 194 шкідливих комах та 353 хвороб польових культур.

Запропонований курс фізіології рослин з основами мікробіології розрахований на підготовку молодших спеціалістів із спеціальності “Виробництво і переробка продукції рослинництва” в аграрних вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації.

В книге излагаются научныо-практические основы возделывания важнейших зерновых культур(биология растений, требования к агроэкологичес-
ким условиям, место в севообороте, обработка почвы, использование удобрений, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, особенности уборки урожая и его хранения, экономическая оценка рентабельности выращивания культуры, маркетинг, требования у качеству).

Висвітлено основні відомості про шкідників і хвороби сльськогосподарських рослин та бурянів. На основі найновіших досягнень викладено принципи інтегрованої системи захисту рослин, агротехнічні, хімічні, імунологічні та біологічні заходи боротьби з шкідливими організмами, системи захисту польових, овочевих, плодово-ягідних культур та картоплі. Окремо наведено осбливості організації захисту рослин на присадибних ділянках, у колективних садах і на городах.

Київ, 2011. - 192 с.

Довідковий матеріал з овочівництва  призначений для кращого засвоєння матеріалу під час вивчення дисциплін овочівництво, світові агротехнології в овочівництві, програмування і проогнозування врожаю овочевих культур, сортовивчення овочевих культур, картоплярство.

 

Crop Identification and BBCH Staging Manual: SMAP-12 Field Campaign

Earth Observation Research Branch Team Agriculture and Agri-Food Canada 

 

Інструкція з визначення фаз розвитку культур за системою BBCH.

Містить інформацію по наступним культурам:

1. Зернові злаки

    1.1. Ячмінь

    1.2. Овес

    1.3. Пшениця

2. Кукурудза

 

Містить багато фото із детальним описом на англійській мові.

Латюк Г.І., Попова Л.М., Тихонов П.С., Ангел Б.С., Білик Д.П. Максимов С.П., Сапожнікова Л.М., Клечковський Ю.Е.

Довідник овочівника Степу України:Навчальний посібник. / За ред. Латюка Г.І. – 4–те вид. Перероб. та допов. – Одеса: ВМВ, 2010. – 437 с.

Вісник Степу. Науковий збірник.
У збірнику представлені матеріали з питань землеробства, рослинництва, агроекології, захисту рослин, генетики, селекції, насінництва, механізації, економіки а також питання розвитку тваринництва.
Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів та фахівців агропромислового комплексу.