Рослинництво

Рослинництво: Підручник / С.М. Каленська, О.Я. Шевчук, М.Я. Дмитришак, О.М. Козяр, Г.І. Демидась; За редакцією О.Я. Шевчука. - К.: НАУУ, 2005, - 502 с.

Зінченко О. І. та ін. 
Рослинництво: Підручник / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко; За ред. О. І. Зінченка. — К.: Аграрна освіта, 2001. — 591 с.: іл. 
ISBN 966-95661-6-9 
 
Викладено еколого-біологічні, агротехнічні, агрохімічні, організаційно-господарські та економічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і технологію виробництва польових культур — зернових (у т. ч. зернобобових), технічних (цукрових буряків, олійних рослин, ефіроолійних, прядивних, наркотичних), кормових (однорічних та багаторічних злакових і 

К.: ЗАТ "Нічлава", 2008. - 352 с., іл.
В навчальному посібнику «Біологічно активні речовини в рослинництві» представлені класифікація і детальна характеристика біологічних препаратів (мікробіологічних та регуляторів росту рослин), технології їх застосування на різних сільськогосподарських культурах; висвітлені питання доцільності застосування біологічних препаратів у сумішах з гербіцидами; машини і техніка їх застосування; подані заходи особистої та громадської безпеки під час роботи з біологічними препаратами і санітарно-технічні вимоги до них.

Учебное издание. — М.: Колос, 1995. — 448 с.: ил. — (Учебники и учеб. пособия для учащихся техникумов).

ISBN 5—10—002901—3.Приведены биологическая характеристика, особенности и технология производства основных полевых культур. Изложены основы семеноведения, хранения, программирования урожаев, стандартизации продукции растениеводства.

К.: Вища шк., 2005. – 382 с.: іл. 
Висвітлено морфологічні й біологічні особливості польових і кормових культур. Викладено інтенсивні технології вирощування основних сільськогосподарських культур, а також технології вирощування корене- і бульбоплодів, баштанних, олійних і ефіроолійних, прядивних, наркотичних і проміжних культур, хмелю, кормових трав. Розглянуто питання підготовки насіння до сівби, догляду за посівами, збирання врожаю, основи насіннєзнавства.

І. В. Веселовський, В. П. Гудзь, В. М. Каліберда. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: «Урожай», 1991. - 232 с. - (Посібник для середніх ПТУ).