Рослинництво: Підручник. Влох В.Г., Дубковецький С.В., Кияк Г.С., Онищук Д.М.

Категорія: 
К.: Вища шк., 2005. – 382 с.: іл. 
Висвітлено морфологічні й біологічні особливості польових і кормових культур. Викладено інтенсивні технології вирощування основних сільськогосподарських культур, а також технології вирощування корене- і бульбоплодів, баштанних, олійних і ефіроолійних, прядивних, наркотичних і проміжних культур, хмелю, кормових трав. Розглянуто питання підготовки насіння до сівби, догляду за посівами, збирання врожаю, основи насіннєзнавства.
Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах II–IV рівнів акредитації з напряму 1301 «Агрономія».