Рослинництво

Кормовиробництво

В електронному підручнику висвітлено загальні відомості про корми, біологічні та екологічні особливості кормових культур, розглянуто основні кормові рослини і технології їх вирощування, питанн...

Рослинництво

Технологія кормів з основами кормовир...

В електронному підручнику розглянуто основні кормові рослини і технології їх вирощування, питання створення і раціонального використання пасовищ і сіножатей, сучасні технології виробництва, за...

Рослинництво

Атлас бур’янів, комах-шкідників та хв...

В атласі докладно описано найбільш поширені бур’яни, комахи-шкідники і хвороби польових культур. Наведено морфологічну характеристику, відомості про поширення та їх шкодочинність. Матеріал атл...

Рослинництво

Фізіологія рослин з основами мікробіо...

Запропонований курс фізіології рослин з основами мікробіології розрахований на підготовку молодших спеціалістів із спеціальності “Виробництво і переробка продукції рослинництва” в аграрних вищи...

Рослинництво

Зерновые культуры. Выращивание, уборк...

В книге излагаются научныо-практические основы возделывания важнейших зерновых культур(биология растений, требования к агроэкологичес- ким условиям, место в севообороте, обработка почвы, исполь...

Рослинництво

Довідник із захисту рослин. М.П. Лісовий

Висвітлено основні відомості про шкідників і хвороби сльськогосподарських рослин та бурянів. На основі найновіших досягнень викладено принципи інтегрованої системи захисту рослин, агротехнічні...

Рослинництво

Довідковий матеріал з овочівництва

Київ, 2011. - 192 с. Довідковий матеріал з овочівництва  призначений для кращого засвоєння матеріалу під час вивчення дисциплін овочівництво, світові агротехнології в овочівництві, програмуван...

Рослинництво

Фази розвитку за BBCH (Crop Identific...

*Crop Identification and BBCH Staging Manual: SMAP-12 Field Campaign* Earth Observation Research Branch Team Agriculture and Agri-Food Canada    Інструкція з визначення фаз розвитку культур за ...

Рослинництво

ДОВІДНИК ОВОЧІВНИКА СТЕПУ УКРАЇНИ

*Латюк Г.І., Попова Л.М., Тихонов П.С., Ангел Б.С., Білик Д.П. Максимов С.П., Сапожнікова Л.М., Клечковський Ю.Е.* Довідник овочівника Степу України:Навчальний посібник. / За ред. Латюка Г.І. ...

Рослинництво

Вісник Степу. Науковий збірник.

Вісник Степу. Науковий збірник. У збірнику представлені матеріали з питань землеробства, рослинництва, агроекології, захисту рослин, генетики, селекції, насінництва, механізації, економіки а та...

Рослинництво

Рослинництво - С.М. Каленська, О.Я. Ш...

*Рослинництво: Підручник / С.М. Каленська, О.Я. Шевчук, М.Я. Дмитришак, О.М. Козяр, Г.І. Демидась; За редакцією О.Я. Шевчука. - К.: НАУУ, 2005, - 502 с.* У підручнику викладено еколого-біологі...

Рослинництво

Рослинництво Зінченко О.І.

Зінченко О. І. та ін.  Рослинництво: Підручник / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко; За ред. О. І. Зінченка. — К.: Аграрна освіта, 2001. — 591 с.: іл.  ISBN 966-95661-6-9    Виклад...

Рослинництво

Біологічно активні речовини в рослинн...

К.: ЗАТ "Нічлава", 2008. - 352 с., іл. В навчальному посібнику «Біологічно активні речовини в рослинництві» представлені класифікація і детальна характеристика біологічних препаратів (мікробіол...

Рослинництво

Технология производства продукции рас...

Учебное издание. — М.: Колос, 1995. — 448 с.: ил. — (Учебники и учеб. пособия для учащихся техникумов). ISBN 5—10—002901—3. Приведены биологическая характеристика, особенности и технология произ...

Рослинництво

Рослинництво: Підручник. Влох В.Г., Д...

К.: Вища шк., 2005. – 382 с.: іл.  Висвітлено морфологічні й біологічні особливості польових і кормових культур. Викладено інтенсивні технології вирощування основних сільськогосподарських культ...

Рослинництво

Основи агрономії Веселовський І.В. та...

І. В. Веселовський, В. П. Гудзь, В. М. Каліберда. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: «Урожай», 1991. - 232 с. - (Посібник для середніх ПТУ).   Висвітлено особливості ґрунтів і способи підвищенн...

Рослинництво