Рослинництво - С.М. Каленська, О.Я. Шевчук, М.Я. Дмитришак

Категорія: 

Рослинництво: Підручник / С.М. Каленська, О.Я. Шевчук, М.Я. Дмитришак, О.М. Козяр, Г.І. Демидась; За редакцією О.Я. Шевчука. - К.: НАУУ, 2005, - 502 с.

У підручнику викладено еколого-біологічні, агробіологічні, агротехнічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і технологію вирощування польових культур - зернових, зернобобових, технічних (цукрових буряків, олійних, ефіроолійних, прядивних та ін..) та бульбоплодів. Наведені основи польового та лучного кормовиробництва.
Для бакалаврів агрономічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти III—IV рівнів акредитації.