Бібліотека

Минеев В.Г. (ред.) Комплексные удобрения

Справочное пособие /В. Г. Минеев, В. П. Грызлов, Р. И. Синдяшкина и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Агропромиздат, 1986. — 252 с. Дана агрономическая и экономическая оценка эффективности ...

Удобрення та добрива

Система застосування добрив - Лісовал...

К.: Вища шк., 2002. - 317 с. Висвітлено теоретичні основи колообігу та балансу головних елементів живлення і гумусу в землеробстві; прийоми внесення та умови ефективного використання добрив і з...

Удобрення та добрива

Атлас почв Украинской ССР Крупский Н....

К.: Урожай, 1979. - 160 с. Ил. черно-белых 1, табл. 69, цветных табл 64 . В описательной части дана общая характеристика природных условий и структуры почвенного покрова Украины в зональном и п...

Удобрення та добрива

Агрохімія Красюк І.М. та ін.

К.: Вища школа, 1995. - 471 с.: іл. ISBN 5-11-004605-0. Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, рівні і перспективи застосування засобів хімізації, органічних ї мінеральних добрив та бак...

Удобрення та добрива

Фосфорсодержащие удобрения Справочник...

*Автор*:Кочетков В.Н. *Название*:Фосфорсодержащие удобрения: Справочник  *Издательство*: М.: Химия *Год*: 1982 *Страниц*:400 *Формат*:PDF  *Размер*: 8,83 Мб Приведены данные о составе и свойствах...

Удобрення та добрива

Агрохімічний аналіз грунту, рослин і ...

Навч. посібник.; за ред. І. М. Карасюка. - К.: ЗАТ «Нічлава», 2001. - 192 с. Викладено рекомендації з агрохімічного аналізу ґрунту, рослин і добрив при проведенні лабораторно-практичних занять ...

Удобрення та добрива

Ґрунтова мікробіологія - Іутинська Г.О.

Навчальний посібник. — К.: Арістей, 2006. — 284 с. (Відсутні стор. 125-132). ISBN 966-8458-95-8. Викладені основні етапи розвитку ґрунтової мікробіології, розглянуто ґрунт як середовище існуванн...

Удобрення та добрива

Сучасні системи удобрення сільськогос...

Рекомендації. - К.: Аграрна наука, 2008. - 120 с. ISBN 978-966-540-259-6 У рекомендаціях викладено перспективні системи удобрення культур у сівозмінах з різною ротацією для умов Полісся, західно...

Удобрення та добрива

Довідник по удобренню сільськогоспода...

П.О. Дмитренко, М.Л. Колобова, Б.С. Носко та ін.; За ред. П.О. Дмитренка. — 4-е вид., перероб. і доп. — К.: Урожай, 1987. — 208 с. — (Литература для кабинета агронома). У довіднику наведено відо...

Удобрення та добрива

Агрохімічний аналіз - Городній М.М.

Підручник. - 2-ге видання. - К.: Арістей, 2005. - 476 с. Вперше на сучасному рівні методи визначення якісної оцінки грунтів, рослин, добрив у системі грунт-рослина-добриво викладено відповідно...

Удобрення та добрива

Микроэлементы и растение - Битюцкий Н...

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 232 с. ISBN 5-288-02212-7 Основное внимание в учебном пособии уделено роли микроэлементов в жизни высших растений. Приведены критерии оценки подвижности ми...

Удобрення та добрива

Новый справочник по удобрениям и стим...

Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 384 с. — (Серия «Справочники»).  ISBN 5-222-03375-9. В книге доктора биологических наук, профессора кафедры почвоведения и агрохимии Ростовского государственного уни...

Удобрення та добрива

Основи системи удобрення сільськогосп...

Київ: Урожай, 1971. – 252 с.  Викладені основні питання застосування добрив з врахуванням природних і економічних умов України і особливостей росту і розвитку різних сільськогосподарських культ...

Удобрення та добрива

Інструкція по експлатації зернових жа...

Інструкція по експлатації зернових жаток V540-1050 Vario Мова : російська Формат : PDF

Комбайни

Інструкція по експлатації зернових жа...

Інструкція по експлатації зернових жаток С450-900 (привід мотовила - гідродвигун). Мова: російська   Формат: PDF

Комбайни

Иллюстрированный атлас по защите сель...

Иллюстрированный атлас включает важнейшие и наиболее распространенные заболевания картофеля, сахарной свеклы, рапса, зерновых, кукурузы и подсолнечника. В нем представлены иллюстрации и даны с...

Захист від хвороб

Бур’яни: знайти, розпізнати - приціль...

*Шановні читачі,* Загальновідомо, що бур’яни істотно погіршують умови росту та розвитку культурних рослин і завдають значної шкоди сільському господарству. На полях України можна зустріти понад 1...

Бур'яни та боротьба із ними

Сорные растения, распространение и вр...

Издательство Ландвиртшафтсферлаг ГмбХ, 48084 Мюнстер/Landwirtschaftsverlag GmbH, 48084 Münster © 2004 БАСФ АГ, 67114 Лимбургерхоф © 2004 BASF Aktiengesellschaft, 67114 Limburgerhof Авторы:  Хорст ...

Бур'яни та боротьба із ними

Хвороби та шкіники сої

Автор - невідомий. Підбірка фотографій із назвами хвороб та шкідників сої.

Захист від хвороб

Кукурудза. Вирощування, збирання, кон...

Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування і використання [Текст] : навч. - практ. посіб. / Д. Шпаар, Х. Гінапп, Д. Дрегер [та ін] ; під заг. ред. Д. Шпаара . - 4 - е доопрац. вид. . - К. ...

Технології вирощування